Når du starter hos Regnskabsstyrelsen, bliver du samtidig del af hele Forsvarsministeriets område, som består af Forsvarsministeriets departement samt en række myndigheder (styrelser). Forsvarsministeriet har både militære og civile opgaver og myndigheder, der løser hver deres kerneopgave.

 

Det betyder samtidig, at der er gode muligheder for internt jobskifte, der sikrer, at du får en vedvarende kompetence- og karriereudvikling, og vi får videreudviklet og styrket vores interne viden bedst muligt.

 

3 medarbejdere holder hinanden i hånden

Afdelingernes kerneopgaver

 • Lønadministration for alle 24.000 ansatte under Forsvarsministeriet
 • Finansbogholderi som varetager stamdata, udfører betalingskontroller og diverse bogføringer samt varetagelse af salg til debitorer
 • Regnskaber for hovedparten af styrelserne
 • Finansiel controlling
 • kontroller og afrapporteringer
 •  
 • Rettidig behandling af forsvarets bilag med høj kvalitet og til en konkurrencedygtig pris
 • Bestilling af fly, hotel, lejebil og andet i forbindelse med tjenesterejser for ansatte i Forsvarsministeriets koncern samt underliggende styrelser og enheder
 • Refundering af udlæg samt udbetaling af ydelser i forbindelse med tjenesterejser
 • Administration af Koncernens firmahæftende betalingskort
 • Varetager en central kontrolfunktion
 • Procesansvarlig for 2. forsvarslinjes opgaver
 • Optimering og udvikling
 • IT udvikling

Gennem Forsvarsministeriets Personalestyrelse styrkes det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, de yder både formel og anonym rådgivning, undervisning, konfliktmægling og kollegastøtte til medarbejdere, chefer og enheder, og så har de ansvaret for at gennemføre arbejdspladsvurdering for os.

 

Vi har en arbejdsmiljøkoordinator i Regnskabsstyrelsen, som sikrer at koordinere indsatserne hos os med Personalestyrelsen.

 

Du kan læse mere om, hvordan vi arbejder med arbejdsmiljø i hele ministerområdet herunder.

Læs mere om arbejdsmiljø

Forsvarsministeriets Center for Arbejdsmiljø giver dig 6 gode råd til at skabe en ny god hverdag på arbejdspladsen efter lang tids hjemmearbejde. Se videoerne her.

Vi har lavet en række speeddrawning film, hvor du kan få gode råd og retningslinjer til forebyggelse af bl.a. arbejdsulykker og krænkende adfærd.

Se filmene her.

Løn og ansættelsesforhold

Vores lønpolitik er udformet inden for rammerne af Statens lønpolitik, og den skal understøtte, at vi kan tilbyde en god samlet pakke til dig, der besidder de faglige og personlige kompetencer, som vi gerne vil tiltrække og fastholde. 

Forsvaret ser mangfoldighed som en styrke og i vores stillingsopslag opfordrer vi derfor alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk oprindelse til at søge stillingerne til at søge. Vi accepterer ikke forskelsbehandling begrundet i køn, alder, seksuel orientering, religion, handicap, politisk overbevisning, social eller etnisk oprindelse. 

 

Vi arbejder med mangfoldighed, fordi forskellighed er en ressource og medvirker til bedre opgaveløsning. Der er en gevinst at hente ved mangfoldighed: Vi bliver bedre til at nå vores mål. Derfor skal sammensætningen af personalet inden for hele Forsvarsministeriets område være mangfoldig med hensyn til kønsfordeling, alderssammensætning, socialt ophav, etnisk oprindelse med videre.

Se ledige stillinger i Forsvaret

Er du interesseret i en evt. stilling? Se ledige stillinger i Forsvaret her.

 

Sidst opdateret 9. april, 2024 - Kl. 09.02