Whistleblowerordningen

 

Du kan benytte whistleblowerordningen, hvis du er, eller har været, ansat i Regnskabsstyrelsen, eller hvis du har været i betragtning til en stilling i Regnskabsstyrelsen, i det omfang indberetningen vedrører oplysninger, der er erhvervet i forbindelse med ansættelsesprocessen eller andre førkontraktretlige forhandlinger.

 

Dertil kan du anvende whistleblowerordningen, hvis du er:

 • samarbejdspartner herunder selvstændigt erhvervsdrivende, som Regnskabsstyrelsen samarbejder med
 • ansat hos en samarbejdspartner eller underleverandør af varer eller tjenesteydelser til Regnskabsstyrelsen
 • eller har været medlem af direktionen eller varetager en anden rolle i relation til ledelsesorganet hos Regnskabsstyrelsen
 • frivillig, lønnet eller ulønnet praktikant hos Regnskabsstyrelsen
 • personer, som arbejder under tilsyn og ledelse af kontrahenter, underleverandører og leverandører

 

Hvilke forhold er omfattet af whistleblowerordningen?

Du kan henvende dig til whistleblowerordningen med følgende:

 • Overtrædelser af EU-retten
 • Strafbare forhold
 • Overtrædelser af lovgivningen
 • Overtrædelser af forvaltningsretlige principper
 • Grove eller gentagne overtrædelser af væsentlige interne retningslinjer
 • Grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen
 • Seksuel chikane
 • Bevidst vildledning af borgere og samarbejdspartnere

 

Du bør altid have konkret viden eller begrundet mistanke om, at der er begået sådanne alvorlige forhold, inden du benytter dig af whistleblowerordningen. 

 

Hvis du er medarbejder indenfor Forsvarsministeriets koncern, bør henvendelse om kritiske forhold i udgangspunktet ske til nærmeste chef/leder. Du kan også benytte en af de særlige ”ordninger/linjer mv.”, der er oprettet vedr. fx rapportering om strafbare forhold, mobning/chikane etc. Her på siden finder du en oversigt over disse.

 

BEMÆRK: Ordningen kan ikke kan benyttes til at indberette forhold vedrørende klassificerede oplysninger, jf. whistleblowerlovens § 1, stk. 3, nr. 1 

 

Herudover vil oplysninger af bagatelagtig karakter, oplysninger om øvrige forhold, herunder oplysninger om overtrædelse af interne retningslinjer om sygefravær, rygning, alkohol, påklædning og privat brug af kontorartikler eller overtrædelse af accessoriske bestemmelser som f.eks. manglende overholdelse af dokumentationspligt ikke være omfattet. Oplysninger om whistleblower eget ansættelsesforhold vil som udgangspunkt heller ikke være omfattet af lovens anvendelsesområde, herunder konflikter mellem konflikter mellem medarbejdere, samarbejdsvanskeligheder eller øvrige arbejdsretlige forhold, medmindre der er tale om seksuel chikane eller anden form for grov chikane.

 

Hvordan kan du kontakte os

 

Kontaktoplysninger:

Du kan kontakte whistleblowerordningen ud fra nedenstående kontaktoplysninger. 

Hvis du ikke har behov for at være anonym, kan du indberette via dette link: https://FRS.SIT-WB.dk eller skrive til

 

Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse

Arsenalvej 55

9800 Hjørring

E-mail: FRS-KTP-Whistleblow@mil.dk  (ikke anonyme henvendelser)

 

 

Bemærk de efterfølgende afsnit om muligheden for henvendelse, som sikrer anonymitet.

Hvis du ønsker at indberette anonymt, er det bedste at kopiere denne web adresse https://FRS.SIT-WB.dk og indsætte den i en browser på en computer, som ikke er tilknyttet Regnskabstyrelsens netværk.

 

Om anonymitet og fortrolighed

Regnskabstyrelsens whistleblowerordning giver mulighed for anonymt at indsende oplysninger om kritisable forhold til en betroet whistleblower-enhed, som kan undersøge forholdene nærmere. Via Statens Whistleblowersystem (SWS) kan du have en opfølgende dialog med whistleblowerenheden. Denne dialog er ligeledes anonym.

 

Regnskabstyrelsens whistleblowerenhed er forankret i Forvaltningssektionen, og kun de betroede sagsbehandlere fra whistleblowerenheden kan tilgå din indberetning.

 

Hvis du sender oplysninger ind til whistleblowerordningen fra en computer, der er på Regnskabstyrelsens netværk, eller via linket til den digitale whistleblowerportal på Regnskabstyrelsens hjemmeside, vil dette kunne blive registreret som led i den almindelige logning af brugeraktiviteter på Regnskabstyrelsens netværk. Dette kan undgås ved at taste web-adressen https://FRS.SIT-WB.dk i en browser på en privat eller offentlig computer, der ikke er tilkoblet Regnskasstyrelsens netværk.

 

Hvis du ikke er komfortabel med at indberette direkte til Regnskasstyrelsen eller hvis du er i tvivl om, at din indberetning behandles objektivt af vores whistleblowerenhed, kan du alternativt foretage din indberetning til Datatilsynet, der forestår en ekstern og uafhængig whistleblower kanal. Datatilsynets eksterne ordning.

 

Sagsbehandling og kommunikation

Din henvendelse behandles af betroede medarbejdere i vores whistleblowerenhed. Vi kan have behov for at stille dig spørgsmål for at sikre, at sagen kan oplyses tilstrækkeligt til, at den kan behandles. Vi kommunikerer kun skriftligt med dig via vores digitale whistleblowerportal. Derfor er det vigtigt, at du følger med i sagen ved løbende at logge dig ind, og svare på eventuelle spørgsmål fra os. 

 

Når du indsender en indberetning til os, får du på kvitteringsbilledet en 16-cifret kode. Denne kode skal du anvende for til tilgå din indberetning, og der er derfor vigtigt at du gemmer koden.

 

Mister du koden, mister vi muligheden for at kommunikere med dig, og du vil være nødt til at oprette sagen på ny.

 

Juridisk beskyttelse mod repressalier

Du er som whisteblower beskyttet mod repressalier via LOV nr. 1436 af 29/06/2021 - Lov om beskyttelse af whistleblowere.

 

Andre relevante kontakter:

 

Kønskrænkende adfærd

I Forsvarsministeriets Personalepolitik er det en grundlæggende værdi, at alle ansatte skal behandles med respekt. En konkret udmøntning af Forsvarsministeriets værdier handler om at styrke indsatsen mod kønskrænkende adfærd, hvormed der menes både chikane på grund af køn mod kollegaer og ansatte og sexchikane i form af uønsket seksuel opmærksomhed, hvad enten det drejer sig om verbale eller nonverbale eller fysiske udtryk med seksuelle undertoner eller seksuelt magtmisbrug. Du kan ringe anonymt til 32 66 51 63 og få rådgivning af erfarne specialister, eller du kan læse mere her på intranettet:

http://fish.msp.forsvaret.fiin.dk/myn/fps/Medarbejder/kka/Sider/default.aspx

 

På internettet: respektforhinanden.dk

 

OPRK

Organisationen for Personlig Rådgivning og Kollegastøtte (OPRK) har til formål at hjælpe den enkelte medarbejder, grupper af medarbejdere og ledere/chefer i situationer, hvor den enkelte eller gruppen kan opleve forskellige former for mistrivsel, og har brug for støtte.

Sidst opdateret 16. december, 2021 - Kl. 15.18