Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse varetager regnskabsopgaver, lønadministration samt administrativ og finansiel opgaveløsning inden for Forsvarsministeriets koncern.

 

Endvidere varetager styrelsen finansiel controlling, udvikler regnskabsprocesser og bidrager til sikring af kontrolmiljøet i koncernen, ligesom styrelsen bidrager til den strategiske forretningsunderstøttelse og udvikling i koncernen.

 

I Forsvaret kan du blive en del af noget større. Vi er en moderne arbejdsplads med muligheder for fleksibilitet, selvbestemmelse, dialog, indflydelse og udvikling.

 

I Forsvaret såvel som i Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse har vi en række helt unikke arbejdsopgaver samt mange spændende uddannelsesmuligheder, og ikke mindst udviklings-og karrieremuligheder – også for dem uden uniform.

 

I FRS får vi mest mulig effekt ud af ressourcerne, og vi er en bredt anerkendt samarbejdspartner i hele Forsvaret, der er lykkedes med at skabe bundsolide resultater. Vores opgaver spænder vidt – fra betaling af regninger, bogføring og lønadministration, regnskabsaflæggelse og til styrkelse af koncernens samlede kontrolmiljø.

 

Vi er med til at støtte og rådgive bredt ud i koncernen, og vi lægger stor vægt på ordentlighed og at være de bedste til det, vi gør.

Udvikling og optimering er en vigtig del af vores hverdag, og vi er proaktive på mange områder, herunder bl.a. uddannelse af medarbejdere, så vi sikrer de stærke faglige og spændende miljøer. På den måde skaber vi værdi og sikkerhed i vores fælles opgaveløsning.

Vi har et stort fokus på vores store kundeskare, så de oplever høj kvalitet og effektivitet og vi dækker deres behov nemt og sikkert.

 

Internt i FRS er vi stolte af at blive betragtet som et videnscenter, og vi arbejder altid på at styrke samarbejdet på tværs samt udvikle kompetencerne internt, så vi bevarer vores stærke faglige niveau.

Der er i FRS en god omgangstone samt respekt og forståelse for hinanden, og vi er glade for vores sunde work/life balance med plads til selv at tilrettelægge arbejdstid samt mulighed for sunde tiltag og motion i løbet af arbejdsdagen.

 

 

 

 

FRS - vores historie

Sidst opdateret 9. april, 2024 - Kl. 08.59