1. BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER
Når du tager kontakt til Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse behandler vi dine personoplysninger for at kunne besvare din henvendelse.


Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse er dataansvarlig for de personoplysninger, vi behandler om dig. Vi er således ansvarlige for at beskytte dine personoplysninger. Personoplysninger er enhver form for oplysning om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Det vil sige alle former for oplysninger, der direkte eller indirekte kan knyttes til en person. Det kan eksempelvis være for- og efternavn, privatadresse, e-mailadresse eller et CPR-nummer.


Behandlingen af dine personoplysninger sker efter reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.


Hjemlen til at behandle personoplysninger er primært på baggrund af vores nødvendige opgaver som følger af lov eller som offentlig myndighedsudøvelse, jf. persondataforordningen artikel 6, stk. 1, litra c) og e) om behandling af almindelige personoplysninger og i artikel 9, stk. 2, litra b og f-g om behandling af følsomme personoplysninger.


Din henvendelse vil blive håndteret og besvaret af en sagsbehandler i Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse. Vores sagsbehandler har i den forbindelse adgang til dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for behandling af din sag, din henvendelse eller vores opgaver som offentlig myndighed. Såfremt vi ikke selv kan besvare din henvendelse, kan oplysningerne blive delt med andre myndigheder på Forsvarsministeriets område, der varetager specialiserede funktioner, såfremt Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse vurderer at din henvendelse falder ind under deres ressortområde.


Dine personoplysninger kan i visse tilfælde blive videregivet i forbindelse med aktindsigtsanmodninger.


I Forsvarsministeriets koncern arbejder vi også via en række koncernfælles it-systemer, der anvenedes på tværs af departementet og de enkelte styrelser. For de systemer, der anvendes på tværs af koncernens myndigheder, er der et fælles ansvar for overholdelse af retlige forpligtelser efter databeskyttelsesforordningen.


2. OVERFØRSLER TIL LANDE UDEN FOR EU/EØS
Dine personoplysninger overføres ikke til lande uden for EU/EØS.


3. DINE RETTIGHEDER
I forbindelse med Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelses behandling af personoplysninger har du som registreret følgende rettigheder:

  • At anmode om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig ved at modtage de  personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
  • At anmode om at få urigtige oplysninger om dig berigtiget
  • I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
  • I visse tilfælde at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset
  • I visse tilfælde gøre indsigelse imod styrelsens lovlige behandling af dine personoplysninger
  • Klage til Datatilsynet over behandlingen af dine personoplysninger

 

Retten til at trække samtykke tilbage
Hvis vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår nedenfor.


Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen.


Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.


Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til at få slettet oplysninger om dig i det konkrete tilfælde - dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.


Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning omkring de registreredes rettigheder, som du kan finde på datatilsynets hjemmeside.


Anmodninger om indsigt, berigtigelse, sletning mv. skal sendes til Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse, se vores kontaktinformation her.


Klager til Datatilsynet skal sendes via tilsynets klageformular, som du finder her.


4. FORSVARSMINISTERIETS REGNSKABSSTYRELSES DATABESKYTTELSESRÅDGIVER
Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse har udpeget en databeskyttelsesrådgiver, hvis opgave består af at rådgive, uddanne og overvåge Forsvarsministeriet Regnskabsstyrelses behandling af personoplysninger med det formål at understøtte, at Forsvarsministeriet Regnskabsstyrelse overholder reglerne om, hvordan personoplysninger behandles lovligt og sikkert.


Databeskyttelsesrådgiveren kan oplyse nærmere om reglerne for databeskyttelse. Databeskyttelsesrådgiveren kan også vejlede om rettigheder som registreret i forhold til Forsvarsministeriet Regnskabsstyrelses behandling af personoplysninger, og hvem som skal kontaktes, vis der ønskes at gøre brug af rettighederne som registreret.


Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren pr. mail FRS-KTP-DPO@mil.dk eller ved at sende et brev til:


Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse
Arsenalvej 55
9800 Hjørring
Att.: Databeskyttelsesrådgiveren
Telefon: 72810700


Yderligere kontaktoplysninger finder du her.


5. KONTAKT OS PÅ EN SIKKER MÅDE
Med NEM id/MIT id og Digital Post kan personer og virksomheder sende meddelelser til offentlige virksomheder på en sikker måde. Digital Post systemet sikrer, at meddelelsen bliver digitalt signeret og krypteret.

  • Som privat person kan du anvende Digital Post med NEMID, når du skriver til os. Vores svar vil du modtage i e-Boks eller på borger.dk
  • Som virksomhed kan du skrive til os via virk.dk og derefter vælg digital post.
  • Som offentlig myndighed kan du skrive til os via sikker digital post.

Såfremt du har behov for at sende os følsomme eller fortrolige personoplysninger anbefaler vi, at du anvender Digital Post.


Du kan også sende os en sikker mail på frs@mil.dk


Når du skriver til Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse på FRS@mil.dk, sendes din e-mail til en central postkasse i Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse. Når e-mailen er modtaget, journaliseres den og sendes videre til de respektive kontorer. Herefter behandler vi din henvendelse så hurtigt
som muligt

 

Anonymitet og statistik ved hjælp af cookies

For at kunne videreudvikle og forbedre hjemmesiden fører vi statistik over, hvordan brugere anvender vores hjemmeside. Det betyder, at vi indsamler oplysninger via cookies. Vi opsamler udelukkende statistikken i opsummeret form, eksempelvis til at se hvilke sider vores brugere ser mest. De indsamlede oplysninger giver ikke mulighed for at identificere enkelte brugere. Data videregives ikke til tredjepart.

 

Læs mere om vores brug af cookies

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til styrelsens behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

 

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

 

E-mail

FRS-KTP-DPO@mil.dk

 

Telefon

72810700

 

Brev

Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse

Arsenalvej 55

9800 Hjørring

Att. Databeskyttelsesrådgiveren.

Se vores kontaktoplysninger her.

Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, FRS behandler dine personoplysninger på.

 

Du kan finde kontaktoplysninger til Datatilsynet på www.datatilsynet.dk.

Sidst opdateret 9. april, 2024 - Kl. 09.16