Ikon af medarbejder der sidder om arbejder ved et skrivebord med en computer.

 

Samtidig forventer vi også, at du ser og lytter til andre både fagligt og socialt. Det kan fx ske ved, at du viser interesse for andres arbejdsområder, deler viden, hjælper kollegaer og er opmærksom på andres velbefindende.

 

Vi sørger for at skabe stærke relationer, fejre vores succeser, sammen lære af vores fejl og evaluere processerne - så vi kan lære, hvordan vi gør tingene bedre.

 

 

 

At arbejde i Regnskabsstyrelsen

Organisationens størrelse og den alsidige opgaveportefølje åbner op for spændende udfordringer – både nationalt og internationalt. Regnskabsstyrelsen giver medarbejderne gode muligheder for kompetenceudvikling, fleksibel tilrettelæggelse af arbejdstiden samt et bredt og spændende arbejdsmiljø.

 

Samarbejdet mellem ledere og medarbejdere er vigtigt hos os. Vi vil gerne have ledere, der koordinerer og understøtter samarbejde, løbende giver feedback, der bidrager til at skabe dialog, og sikrer et fagligt miljø, inddrager dine kompetencer, viden og erfaringer i opgaveløsningen, og som sætter ramme, retning og ambitionsniveau for dig.

 

Vi stræber efter at arbejde målrettet med kompetenceudvikling. Derfor prioriterer vi at udvikle og løfte dine forretningskritiske kompetencer, der bedst understøtter, at vi kan levere resultater, der lever op til de nuværende og kommende mål. Vi arbejder på at skabe stærke faglige miljøer ved at samle enheder fysisk i bl.a. fleksible workforce og projekter. Det skal understøtte en effektiv opgaveløsning og en faglig udvikling for dig. Vi ser derfor også positivt på, hvis du skifter job internt, fordi det kan bidrage til din og styrelsens udvikling.

Vi gennemfører arbejdspladsvurderinger (APV) og medarbejdertilfredshedsundersøgelser (MTU), hvor vi følger op på resultaterne for at sikre den rigtige udvikling og et godt arbejdsmiljø, fordi vi ønsker dine og kollegaernes tilbagemeldinger.

 

Vi ønsker at forebygge og reducere sygefravær og stress, derfor taler vi åbent om arbejdsopgaverne og arbejdsforholdene og sikrer, at dialogen bliver en del af dagligdagen.

Det er vigtigt, at du som ny medarbejder hurtigt bidrager til opgaveløsningen i din nye stilling. Derfor har vi fokus på at introducere dig til organisationen og til arbejdsopgaverne på en hensigtsmæssig og professionel måde. Der udarbejdes planer for din introduktion, og der udvælges en mentor til dig.

 

Både ledere og medarbejdere har et ansvar for at bidrage til, at du som ny kollega klædes på til det nye job, og at du føler dig godt modtaget og motiveres. For at hjælpe din opstart godt i gang, har vi en onboardingside med introduktionsmateriale, som du får adgang til, når du starter på jobbet.

 

Se ledige stillinger i Forsvaret

Er du interesseret i en evt. stilling? Se ledige stillinger i Forsvaret her.

 

Mere om os

 

Vi behandler årligt ca.:

 

377.000 lønudbetalinger

300.000 leverandørfakturaer

300.000 rejseafregninger

 

 

For at sikre den bedste opgaveløsning besidder medarbejderne i Regnskabsstyrelsen en lang række af stærke faglige profiler og kompetencer, som fx:

 

Revisorer

Finansielle controllere

Jurister

Bogholdere

Medarbejdere med militærfaglig indsigt

Kontoruddannede

Projektledere

Proceskonsulenter

Organisationsudviklere

Sidst opdateret 9. april, 2024 - Kl. 09.01