To medarbejdere samarbejder om én opgave.

 

I Regnskabsstyrelsen gennemfører vi betalinger, likviditetsstyring samt registrering og overvågning af regnskabsmæssige transaktioner inden for indkøb, salg og rejsevirksomhed samt vedligeholdelse af centrale registre, der anvendes i regnskabsvirksomheden.

 

Regnskabsstyrelsen varetager ligeledes lønadministrationen inden for store dele af Forsvarsministeriets område. I nedenstående boks kan du læse mere om hvilke kerneopgaver der løses i de enkelte afdelinger.

Afdelingernes kerneopgaver

 • Lønadministration for alle 24.000 ansatte under Forsvarsministeriet
 • Finansbogholderi som varetager stamdata, udfører betalingskontroller og diverse bogføringer samt varetagelse af salg til debitorer
 • Regnskaber for hovedparten af styrelserne
 • Finansiel controlling
 • kontroller og afrapporteringer
 •  
 • Rettidig behandling af forsvarets bilag med høj kvalitet og til en konkurrencedygtig pris
 • Bestilling af fly, hotel, lejebil og andet i forbindelse med tjenesterejser for ansatte i Forsvarsministeriets koncern samt underliggende styrelser og enheder
 • Refundering af udlæg samt udbetaling af ydelser i forbindelse med tjenesterejser
 • Administration af Koncernens firmahæftende betalingskort
 • Varetager en central kontrolfunktion
 • Procesansvarlig for 2. forsvarslinjes opgaver
 • Optimering og udvikling
 • IT udvikling

Mere om os

 

Vi behandler årligt ca.:

 

377.000 lønudbetalinger

300.000 leverandørfakturaer

300.000 rejseafregninger

 

 

For at sikre den bedste opgaveløsning besidder medarbejderne i Regnskabsstyrelsen en lang række af stærke faglige profiler og kompetencer, som fx:

 

Revisorer

Finansielle controllere

Jurister

Bogholdere

Medarbejdere med militærfaglig indsigt

Kontoruddannede

Projektledere

Proceskonsulenter

Organisationsudviklere

Sidst opdateret 9. april, 2024 - Kl. 09.00