Whistleblowerordning
På baggrund af en ny lov om beskyttelse af whistleblowere på private og offentlige arbejdspladser, iværksættes en ny whistleblowerordning i Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse. Loven betyder, at hver styrelse skal have sin egen whistleblowerordning. Ordningen erstatter den koncernfælles whistleblowerordning, Forsvarsministeriet har haft siden 2019. 

Regnskabsstyrelsens whistleblowerordning er forankret i Forvaltningssektionen.

Hvem kan benytte ordningen?
Du kan benytte whistleblowerordningen, hvis du er eller har været ansat i Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse, eller hvis du har været i betragtning til en stilling i Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse, hvis indberetningen vedrører oplysninger, der er erhvervet i forbindelse med ansættelsesprocessen eller andre førkontraktretlige forhandlinger. Dertil kan whistleblowerordningen benyttes af:

 • Samarbejdspartnere som er selvstændige erhvervsdrivende
 • Aktionærer og medlemmer af bestyrelse og direktion mv.
 • Frivillige Praktikanter
 • Underleverandører mv.
 • Personer med andre arbejdsrelaterede forhold
 • Kommende medarbejdere
Whistleblowerordningen stilles også til rådighed for borgere og pårørende.

Hvilke forhold er omfattet af whistleblowerordningen?
Du kan henvende dig til whistleblowerordningen med følgende:
 • Overtrædelser af EU-retten
 • Strafbare forhold
 • Overtrædelser af lovgivningen
 • Overtrædelser af forvaltningsretlige principper
 • Grove eller gentagne overtrædelser af væsentlige interne retningslinjer
 • Grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen
 • Seksuel chikane
 • Bevidst vildledning af borgere og samarbejdspartnere
Mulighed for anonymitet
Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse whistleblowerordning giver mulighed for anonymt at indsende oplysninger om kritisable forhold til en betroet whistleblower-enhed, som kan undersøge forholdene nærmere. Via Statens Whistleblowersystem (SWS) kan du have en opfølgende dialog med whistleblowerenheden. Denne dialog er ligeledes anonym. 

Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse whistleblowerenhed er forankret i Forvaltningssektionen, og kun de betroede sagsbehandlere fra whistleblowerenheden kan tilgå din indberetning.

Læs mere om Regnskabsstyrelsens Whistleblowerordning.