Hovedrapport

Du kan se de overordnede resultater for hele ministerområdet her:

Resultaterne for de enkelte styrelser, kommandoer og værn kan findes her. Spørgsmål til de enkelte resultater rettes til respektive styrelses pressekontakt.

Undersøgelsen af krænkende adfærd blandt værnepligtige er i gang og bliver publiceret på denne side, når den er afsluttet og behandlet – forventeligt ultimo juni 2022.

 

Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse:

 

Om metoden

Vi har valgt den kvantitative undersøgelse med mange respondenter for at få et sammenligneligt grundlag, så vi kan følge udviklingen i forhold til senere undersøgelser.

Det er anden gang, vi gennemfører den særlige undersøgelse om kønskrænkende adfærd. Den første blev gennemført i 2019 og fulgte samme metodedesign.